Yllättikö hinnankorotukset?

16.10.2023

Saiko taloyhtiönne hinnankorotusilmoituksen?

Loppu syksystä ja vuoden vaihtuessa, moni taloyhtiö saa hinnankorotuskirjeitä niin sähköstä, lämmöstä, isännöinnistä, kiinteistönhuollosta kuin siivouksesta. Tämä puolestaan lisää painetta vastikemaksujen korotuksiin. 

Olethan hallituksen jäsenenä ollut isännöitsijään yhteydessä, mikäli ette ole saaneet isännöitsijältä tietoa näistä korotuksista? Korotuksia yleensä tulee kaikille taloyhtiöille.

 

Miten hinnankorotuksiin tulisi reagoida?

Sopimushinnan muutoksista on pääsääntöisesti käytävä neuvottelua. Yleinen tapa on valitettavasti, että myyjä osapuoli ilmoittaa hinnankorotuksesta ja asiaan jätetään ostajan puolella reagoimatta. Tällöin katsotaan, että hinnankorotus on hyväksytty. Isännöitsijän rooli näissä hinnankorotuksissa on merkittävä. Isännöitsijän tulisi olla perillä yleisestä hintatasosta sekä inflaation vaikutuksesta hintoihin. Isännöitsijän tulisi myös aktiivisesti olla yhteydessä hallitukseen, kun hinnan korotuksia esitetään. 

Hallituksen tulisi käsitellä esitykset ja miettiä, mitkä ovat perusteet minkä vuoksi hinnat nousevat. Mikäli perusteet ovat asiallisia ja perusteltuja, niin esityksen voi hyväksyä. Mikäli perusteita ei ole tai ne ovat epäuskottavia tai korotus on liian suuri suhteessa esim. inflaatioon, niin sopimuskumppanin kanssa on syytä neuvotella korotuksesta. 

Hinnankorotuksista neuvottelemalla taloyhtiö voi säästää vuodessa jopa tuhansia euroja. Jokainen hinnankorotus myös kertaantuu pidemmällä aikavälillä, sillä korotuksia tulee myös tulevina vuosina. Jos lähtöhinta on alun perin pienempi, niin tulevat korotukset ovat myös hieman pienempiä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!