Tunnetko taloyhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut?

19.02.2022

Hallituksen tehtävät ja vastuut

 

Yhtiökokouksella on taloyhtiössä suurin päätösvalta. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet. Kokouksen jälkeen hallitus pitää hallituksen järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan puheenjohtaja ja sovitaan hallituskauden pelisäännöistä. Samalla perehdytetään uudet hallituksen jäsenet tehtäväänsä.

Taloyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitus järjestää taloyhtiön hallinnon sekä kiinteistön ja rakennusten pidon. Hallitus valitsee isännöitsijän ja valvoo isännöinnin laatua. Hallituksen vastuulla on huolehtia, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestäminen on tehty asianmukaisesti.

 

Hallituksen tärkein tehtävä on valmistella ja kutsua yhtiökokous koolle

Yksi tärkeimmistä hallituksen tehtävistä on yhtiökokouksen koollekutsuminen ja päätösehdotusten valmistelu yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Hallitus laatii yhtiökokoukselle esitettävän talousarvion ja käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ennen tilin- tai toiminnantarkastusta.

Yhtiökokouksen valmistelua varten hallitus laatii selvityksen kunnossapitotarpeista seuraavalle viidelle vuodelle ja listaa aiemmin tehdyt merkittävät remontit. Hallituksen kunnossapitotarveselvitystä varten on hallituksen vastuun sekä taloyhtiön edun kannalta järkevää teettää kuntoarvio tai kuntotutkimus. Selvityksen perusteella esitetään yhtiökokoukselle mitä remontteja ja kunnossapitotöitä tehdään seuraavan viiden vuoden aikana.

 

Hyvä isännöitsijä opastaa ja neuvoo hallitusta toimimaan lakien ja säädösten mukaisesti

Hallitus laittaa yhtiökokouksen päätökset täytäntöön yhdessä isännöitsijän kanssa. Isännöitsijän tehtävänä on opastaa ja neuvoa hallitusta tekemään taloyhtiön edun mukaisia päätöksiä. Hyvä isännöitsijä pitää hallituksen jäsenet tietoisina heidän tehtävistään ja vastuistaan.

Hallituksella on monia eri vastuita esimerkiksi tilaajavastuulakiin, henkilötietojen käsittelyyn, pelastussuunnitelmaan, asbestiin ja rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen liittyen. Yleensä nämä tehtävät siirretään isännöitsijän hoidettavaksi, mutta viime kädessä hallitus on vastuussa näiden asioiden huomioimisesta. Hallituksen jäsenen ei tarvitse menettää yöuniaan vastuitaan miettimällä. Kun varmistat, että isännöinti, kirjanpito ja tilin-/toiminnantarkastus on järjestetty luotettavalla ja asianmukaisella tavalla, voit nukkua yösi huoletta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!